Weksel in blanco

Banki, udzielając kredytów samochodów, stosują rozmaite zabezpieczenia. Jednym z tych spotykanych najczęściej jest weksel in blanco. Generalnie rzecz biorąc, to dość popularna forma zabezpieczenia kredytów, nie tylko samochodowych. Weksel in blanco jest papierem wartościowym. Dłużnik, podpisując go, zobowiązuje się tym samym do zwrotu pieniędzy wierzycielowi – w tym przypadku bankowi.

O kilku istotnych kwestiach należy jednak w tym momencie pamiętać – przede wszystkim o tym, że kwotę zobowiązania bank sam wpisuje na takim blankiecie. Jest to suma najczęściej powiększona o wszystkie koszty związane z przyznaniem i uruchomieniem kredytu (rozpatrzenie wniosku, prowizja, ubezpieczenia, marża etc.). Obowiązkiem osoby zaciągającej nawet najlepszy kredyt samochodowy w polskich bankach przez stronę Autonakredyt.com.pl jest sprawdzenie, co dokładnie zostało przez bank wpisane na blankiecie. W momencie, kiedy dług zostanie w całości uregulowany, weksel powinien zostać zniszczony w obecności kredytobiorcy lub też jemu zwrócony. Aby weksel był ważny, musi zostać wypełniony w prawidłowy sposób. Znaleźć się na nim powinny dane zarówno wierzyciela, jak i dłużnika.

Poza tym na dokumencie musi koniecznie figurować nazwa „weksel”. Obowiązkowe są podpisy obu stron oraz data wystawienia dokumentu, a także oznaczenie miejsca płatności. Jeżeli dane nie są kompletne, wówczas weksel uznawany jest za nieważny. Oczywiście, kredyt samochodowy zabezpieczany jest przez bank także i na inne sposoby, o czym należy pamiętać składając wniosek o pożyczenie pieniędzy na auto (zabezpieczeń tych jest sporo).