Rejestracja działalności gospodarczej

Pierwszym krokiem do założenia własnej firmy jest jej zarejestrowanie – czyli uzyskanie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. W tym celu trzeba się udać do urzędu gminy lub miasta i tam wypełnić stosowny wniosek. Za uzyskanie wspomnianego wpisu trzeba zapłacić 100 zł. Jeżeli natomiast chce się w nim dokonać jakichkolwiek zmian, wówczas opłata wynosi 50 zł. We wniosku powinny znaleźć się następujące informacje – imię i nazwisko osoby zakładającej działalność, jej PESEL oraz adres zamieszkania, nazwa firmy, data rozpoczęcia jej funkcjonowania i określenie jej przedmiotu. W razie jakichkolwiek niejasności pomoc w wypełnieniu formularza można uzyskać od pracownika urzędu. Wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest dokonywany w przeciągu 14 dni od złożenia wniosku. Mając stosowne zaświadczenie, można ubiegać się o nadanie numeru REGON, który jest niezbędny do załatwiania jakichkolwiek innych formalności związanych z prowadzeniem firmy. Obecnie o nadanie REGON-u nie trzeba raczej długo czekać (zajmują się tym urzędy statystyczne).