Leasing dla firm

Firmy korzystają z różnych sposobów umożliwiających im powiększanie swoich zasobów, a co za tym idzie – rozwój. Jednym z takich właśnie sposobów jest leasing – czyli umowa cywilnoprawna będąca specyficzną formą dzierżawy.

Najczęściej leasing kojarzy się z autami – pomaga przedsiębiorstwu w budowaniu floty samochodowej. Od nie dawna mamy także takie oferty banków jak leasing konsumencki dla osób prywatnych i to także najczęściej dotyczy finansowania zakupu samochodu. Ponadto opisywane tutaj umowy znajdują zastosowanie także i w wielu innych dziedzinach – jak na przykład w odniesieniu do nieruchomości. Leasing polega na tym, że jedna strona przekazuje drugiej prawo do korzystania z danej rzeczy na określony czas w zamian za płacone co miesiąc raty.

Po upływie tego terminu leasingobiorca może tę rzecz (samochód, nieruchomość, maszyny etc.) nabyć na własność. Korzyści płynących z leasingu wymienić można wiele – między innymi stosunkowo nieduże zaangażowanie własnych środków, optymalizacja obciążeń o charakterze podatkowym (pojawia się w tym kontekście pojęcie tak zwanej tarczy podatkowej) czy rozliczanie podatku VAT. Firmy chętnie sięgają po takie rozwiązania.

Leasing dla firmy, która generuje przychody to znakomite rozwiązanie żeby zmniejszyć podatki.